Jakie szanse dają studia zaoczne?

notebook-933362_1280

Rozważając wybór kierunku studiów istotne znaczenie ma nie tylko kierunek studiów, czy uczelnia wyższa, ale również tryb odbywania się nauki. Możemy wybrać studia w trybie stacjonarnym lub w trybie niestacjonarnym.

Studia stacjonarne wiążą się z tym, że zajęcia odbywają się w ciągu tygodnia, czyli w dni robocze, przez co uniemożliwiają jednoczesne wykonywanie innych działań, jak np. praca zawodowa, czy obowiązki domowe. Studia dzienne są jednak dużym ułatwieniem, ponieważ są bezpłatne.

Studia niestacjonarne, określane również mianem “studia zaoczne” wyróżniają się przede wszystkim tym, że zajęcia na takich studiach odbywają się w szczególności w weekendy, czyli sobotę i niedzielę. Niekiedy zajęcia prowadzone są również w piątkowe popołudnia. Studia zaoczne wiążą się jednak z większymi wydatkami finansowymi, ponieważ wymagają regularnego opłacania czesnego, którego wysokość uzależniona jest często od kierunku studiów, stopnia studiów oraz uczelni wyższej.

Studia zaoczne zyskują jednak coraz większą popularność. Dlaczego tak się dzieje? Sytuacja na rynku pracy sprawia, że konkurencja między pracownikami jest coraz większa. Duże znaczenie ma nie tylko dobre wykształcenie i tytuł magistra, ale również doświadczenie zawodowe. Zdecydowanie łatwiej jest zdobyć doświadczenie zawodowe odbywając studia zaoczne, niż studia dzienne.

Studia zaoczne dają więc dużą szansę na znalezienie dobrej pracy lub zyskanie dużego doświadczenia zawodowego, które jest bardzo cenione przez pracodawców.

Studia w takim trybie dają nam również inne szanse. Przede wszystkim zajmują zdecydowanie mniej czasu niż studia dzienne, przez co są szczególnie ważna dla ludzi, którzy pracują już zawodowo albo mają rodzinę i nie mogą sobie pozwolić na studia dzienne. Studia zaoczne to również szansa na poszerzenie swoich horyzontów, nawet jeśli ktoś ma już niezbędne dla swojej pracy wykształcenie. Takie studia sprawiają, że mamy szansę na pozyskanie nowych kwalifikacji i tym samym zmienić również dziedzinę w której dotychczasowo pracowaliśmy.

Dodatkowo w przypadku problemu z dostaniem się na studia dzienne, studia zaoczne dają więcej szans ponieważ zwykle studia zaoczne prowadzone są dla większej ilości studentów, niż studia w trybie stacjonarnym. Osoby nie posiadające dobrego wyniku z egzaminów maturalnych lub egzaminów wstępnych na studia mają większą szansę na dostanie się na studia zaoczne niż na studia dzienne. Studia niestacjonarne stają się więc szansą dla osób, które nie zostały przyjęte na studia stacjonarne. Jest to lepsza opcja niż stracony czas i całkowita rezygnacja z dalszego kształcenia się i spełniania swoich aspiracji.

Wybór między studiami dziennymi, a zaocznymi niekiedy nie jest łatwy, w szczególności dla ludzi młodych, którzy dopiero planują swoją karierę naukową i zawodową. Studia zaoczne często okazują się jednak lepszą szansą na usamodzielnienie się i rozpoczęcie dorosłego, odpowiedzialnego życia, ponieważ pozwalają na równoczesną naukę i pracę zawodową. Jest to więc bardzo pozytywne rozwiązanie.

Dodaj komentarz